Vị trí dự án

+ Vị trí: Thôn Ấp Thái, Xã Hóa Thượng, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

+ Ranh giới nghiên cứu:

  • Phía Đông: Giáp đường bê tông liên xã và khu dân cư hiện trạng
  • Phía Tây: Giáp khu dân cư hiện trạng và đường quốc lộ 17
  • Phía Bắc: Giáp khu dân cư hiện trạng
  • Phía Nam: Giáp khu dân cư hiện trạng

Tổng quan dự án

+ Vị trí: Thôn Ấp Thái, Xã Hóa Thượng, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

+ Ranh giới nghiên cứu:

  • Phía Đông: Giáp đường bê tông liên xã và khu dân cư hiện trạng
  • Phía Tây: Giáp khu dân cư hiện trạng và đường quốc lộ 17
  • Phía Bắc: Giáp khu dân cư hiện trạng
  • Phía Nam: Giáp khu dân cư hiện trạng
|