Vị trí dự án

+ Vị trí: Thị trấn Hòa Vinh, Huyện Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên

+ Ranh giới dự án:

  • Phía Đông: Giáp đất canh tác hiện hữu
  • Phía Tây: Giáp dự án khu dân cư phố chợ Hòa Vinh và dân cư hiện hữu
  • Phía Nam: Giáp dự án khu dân cư phố chợ Hòa Vinh và đất canh tác hiện hữu
  • Phía Bắc: Giáp dân cư và đất canh tác hiện hữu

 

Tổng quan dự án

|