Vị trí dự án

- Vị trí: Nằm phía Đông Nam thành phố Bắc Giang, thuộc địa giới hành chính xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

- Ranh giới:

+ Phía Bắc: Giáp đường giao thông dẫn lên Cầu Đồng Sơn;

+ Phía Nam: Giáp thôn Dung và thôn Kép, xã Hương Gián;

+ Phía Đông: Giáp Khu dân cư thôn Tây, xã Hương Gián;

+ Phía Tây: Giáp Khu dân thôn Dung xã Hương Gián.

Tổng quan dự án

Mặt bằng dự án

- Vị trí: Nằm phía Đông Nam thành phố Bắc Giang, thuộc địa giới hành chính xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

- Ranh giới:

+ Phía Bắc: Giáp đường giao thông dẫn lên Cầu Đồng Sơn;

+ Phía Nam: Giáp thôn Dung và thôn Kép, xã Hương Gián;

+ Phía Đông: Giáp Khu dân cư thôn Tây, xã Hương Gián;

+ Phía Tây: Giáp Khu dân thôn Dung xã Hương Gián.

|