Vị trí dự án

Khu dân cư Bách Quang, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
+ Địa điểm: Phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
- Phía Đông: Giáp hành lang lưới điện cao thế
- Phía Tây: Giáp khu dân cư hiện trạng và đường giao thông liên tổ dân phố
- Phía Nam: Giáp khu đô thị Thắng Lợi
- Phía Bắc: Giáp khu dân cư hiện có tổ dân phố Làng Sắn

Tổng quan dự án

Khu dân cư Bách Quang, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
+ Diện tích: 14,23 ha
+ Quy mô dân số: 1.800 người
+ Địa điểm: Phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
- Phía Đông: Giáp hành lang lưới điện cao thế
- Phía Tây: Giáp khu dân cư hiện trạng và đường giao thông liên tổ dân phố
- Phía Nam: Giáp khu đô thị Thắng Lợi
- Phía Bắc: Giáp khu dân cư hiện có tổ dân phố Làng Sắn

|