Vị trí dự án

+ Vị trí: Thôn Ấp Thái, Xã Hóa Thượng, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

+ Ranh giới nghiên cứu:

  • Phía Đông: Giáp đường bê tông liên xã và khu dân cư hiện trạng
  • Phía Tây: Giáp khu dân cư hiện trạng và đường quốc lộ 17
  • Phía Bắc: Giáp khu dân cư hiện trạng
  • Phía Nam: Giáp khu dân cư hiện trạng

Tổng quan dự án

Khu dân cư xóm Ấp Thái, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
- Vị trí: Thôn Ấp Thái, Xã Hóa Thượng, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên
- Quy mô: 9,83 ha
+ Đất ở liền kề: 38.902 m2
+ Đất công cộng dịch vụ thương mại: 5.229,5 m2
+ Đất cây xanh mặt nước: 12.200,9 m2
+ Đất hạ tầng kỹ thuật: 1.535,5 m2
+ Đất giao thông: 40.451,8 m2

|