Vị trí dự án

Địa điểm: Phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

+ Phía Đông giáp kênh Núi Cốc

+ Phía Tây giáp ruộng và dân cư hiện có

+ Phía Nam giáp đường cách mạng tháng 10 và khu dân cư hiện có

+ Phía Bắc giáp khu quy hoạch chi tiết khu nhà ở công nhân phục vụ dự án Khu công nghiệp Sông Công II, chùa Bách Quang và ruộng lúa hiện có.

Tổng quan dự án

Khu đô thị Cầu Trúc, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

+ Địa điểm: Phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

+ Diện tích: 22.8 ha

+ Đất công cộng: 17.110 m2

+ Đất cây xanh: 35.009 m2

+ Đất giao thông, bãi đỗ xe: 83.265 m2

+ Tổng vốn đầu tư: 426.205 tỷ đồng

|