Vị trí dự án

Khu đô thị mới Minh Phương, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Địa điểm: Phường Minh Phương, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
- Ranh giới dự án:
+ Phía Bắc: Giáp khu vực canh tác xã Thụy Vân và khu dân cư Liên Minh, phường Minh Phương;
+ Phía Đông: Giáp khu vực dân cư Liên Minh, phường Minh Phương;
+ Phía Nam: Giáp khu vực đầm sen Minh Phương và khu dân cư Trung Phương, phường Minh Phương
+ Phía Tây: Giáp khu dân cư làng Cẩm Đội, xã Thụy Vân

Tổng quan dự án

Khu đô thị mới Minh Phương, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Địa điểm: Phường Minh Phương, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
- Ranh giới dự án:
+ Phía Bắc: Giáp khu vực canh tác xã Thụy Vân và khu dân cư Liên Minh, phường Minh Phương;
+ Phía Đông: Giáp khu vực dân cư Liên Minh, phường Minh Phương;
+ Phía Nam: Giáp khu vực đầm sen Minh Phương và khu dân cư Trung Phương, phường Minh Phương
+ Phía Tây: Giáp khu dân cư làng Cẩm Đội, xã Thụy Vân

|