Vị trí dự án

Khu đô thị số 4, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
- Vị trí: Nằm ở phía Tây Bắc, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
+ Phía Bắc: Giáp dân cư hiện trang thôn Thân Bình;
+ Phía Nam: Giáp dân cư hiện trạng thôn Thân Bình, đất nông nghiệp thôn Thân Bình, Thanh Tân và đất nhà máy may;
+ Phía Đông: Giáp dân cư hiện trạng và đất nông nghiệp thôn Thân Bình;
+ Phía Tây: Giáp nhà máy gạch Cầu Sen

Tổng quan dự án

Khu đô thị số 4, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
- Vị trí: Nằm ở phía Tây Bắc, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
+ Phía Bắc: Giáp dân cư hiện trang thôn Thân Bình;
+ Phía Nam: Giáp dân cư hiện trạng thôn Thân Bình, đất nông nghiệp thôn Thân Bình, Thanh Tân và đất nhà máy may;
+ Phía Đông: Giáp dân cư hiện trạng và đất nông nghiệp thôn Thân Bình;
+ Phía Tây: Giáp nhà máy gạch Cầu Sen

|