TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐẠI TỪ GARDEN CITY 01/08/2020

04/08/2020

Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đài tưởng niệm đến ban chỉ huy quân sự huyện Đại Từ nhằm phục vụ nhu cầu giao thông của cư dân tương lai, Công ty CP ĐTXD Nalico đã gấp rút triển khai thi công. Đến tháng 8/2020: Công ty Nalico đã hoàn thành xong các hạng mục cấp phối đá dăm 1, bó vỉa, lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh, điện chiếu sáng, hố ga, cống thoát nước mưa, nước thải.

Hạng mục đường giao thông:

 • Thi công cấp phối đá dăm loại 2 tại: Tuyến 1
 • Thi công cấp phối đá dăm loại 1 tại: Tuyến 2, 3, 4, 5
 • Thi công K98 tại: Tuyến 6, 7, 8
 • Thi công K95 tại: Tuyến 9, 10, 11, 12, 13
 • Hạng mục bê tông vỉa hè: Đã triển khai thi công các tuyến 2, 3, 4, 5
 • Hạng mục bó vỉa: Đã triển khai thi công các tuyến 2, 3, 4, 5
 • Hạng mục lắp đặt đan rãnh: Đã triển khai thi công các tuyến 2, 3, 4, 5
 • Hạng mục lát vỉa hè: Đã triển khai thi công tuyến 2

Hạng mục thoát nước mưa:

 • Hạng mục thoát nước mưa: Đã triển khai thi công các tuyến số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15,  cống hộp số 16, tuyến số 27, 28

Hạng mục thoát nước thải:

 • Hạng mục thoát nước thải: Đã triển khai thi công các tuyến cống số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, R1

Hạng mục cây xanh:

 • Hạng mục cây xanh tuyến phố: Đã triển khai trồng cây xanh cho bóng mát (cây xoài, cây sấu) các tuyến phố số 1, 2, 3, 4
 • Hạng mục cây xanh cảnh quan tại công viên CX1, CX2: Đã triển khai trồng các loài cây cao cho bóng mát như cây bằng lăng, cây phượng vĩ, cây xoài, cây muồng hoàng yến

Hạng mục điện

 • Hạng mục điện hạ thế: Đã triển khai thi công xong ống HDPE xoắn tại các tuyến 2, 3, 4, 5
 • Hạng mục điện chiếu sáng: Đã triển khai thi công xong ống HDPE xoắn, đổ móng cột đèn, đóng cọc tiếp địa tại các tuyến 2, 3, 4, 5

Cấp nước:

 • Hạng mục cấp nước: Thi công xong ống cấp nước quy hoạch, ống phân phối, ống dịch vụ, trụ cứu hỏa tại các tuyến 2, 3, 4, 5

Cổng chào:

 • Đã triển khai thi công: Đổ bê tông bệ móng, hàn dựng khung

Tuyến đường từ đài tưởng niệm liệt sĩ đến ban chỉ huy quân sự:

 • Đã triển khai thi công xong các hạng mục: Cấp phối đá dăm 1, bó vỉa, lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh, điện chiếu sáng, hố ga, cống thoát nước mưa, nước thải

TIN KHÁC
|