TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐẠI TỪ GARDEN CITY 08/10/2020

08/10/2020

Hạng mục đường giao thông: Thi công thảm C12.5 tại các tuyến 2, 3, 4, 5

Hạng mục đường giao thông:

 • Thi công thảm C12.5 tại: Tuyến 2, 3, 4, 5
 • Thi công cấp phối đá dăm loại 2 tại: Tuyến 1, 8, 9, 12
 • Thi công K98 tại: Tuyến 6, 7
 • Thi công K95 tại: Tuyến 10, 11, 13
 • Hạng mục bê tông vỉa hè tại: Tuyến 2, 3, 4, 5
 • Hạng mục bó vỉa tại: Tuyến 1, 2, 3, 4, 5
 • Hạng mục lắp đặt đan rãnh tại: Tuyến 2, 3, 4, 5
 • Hạng mục lát vỉa hè tại: Tuyến 2, 3, 4, 5
 • Hạng mục lát gạch hố cây: 2, 3, 4
 • Hạng mục lắp đặt hố tụ, vỉa hàm ếch: 2, 3, 4, 5
 • Hạng mục lắp đặt lưới chắn rác: 2, 3, 4
 • Hạng mục thi công nắp ga composit: 2, 3, 4

Hạng mục thoát nước mưa:

 • Hạng mục thoát nước mưa: Đã triển khai thi công các tuyến số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15,  cống hộp số 16, tuyến số 23, 24, 25, 27, 28

Hạng mục thoát nước thải:

 • Hạng mục thoát nước thải: Đã triển khai thi công các tuyến cống số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, R1

Hạng mục cây xanh:

 • Hạng mục cây xanh tuyến phố: Đã triển khai trồng cây xanh cho bóng mát (cây xoài, cây sấu) các tuyến phố số 1, 2, 3, 4
 • Hạng mục cây xanh cảnh quan tại công viên CX1, CX2: Đã triển khai trồng các loài cây cao cho bóng mát như cây bằng lăng, cây phượng vĩ, cây xoài, cây muồng hoàng yến

Hạng mục điện

 • Hạng mục điện hạ thế: Đã triển khai thi công xong ống HDPE xoắn tại các tuyến 2, 3, 4, 5
 • Hạng mục điện chiếu sáng: Đã triển khai thi công xong ống HDPE xoắn, đổ móng cột đèn, đóng cọc tiếp địa tại các tuyến 2, 3, 4, 5

Cấp nước:

 • Hạng mục cấp nước: Thi công xong ống cấp nước quy hoạch, ống phân phối, ống dịch vụ, trụ cứu hỏa tại các tuyến 2, 3, 4, 5

Cổng chào:

 • Đã triển khai thi công xong: Đổ bê tông bệ móng, hàn dựng khung, đèn nháy, alumi

TIN KHÁC
|