TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐẠI TỪ GARDEN CITY THÁNG 9/2020

14/09/2020

Trải thảm bê tông nhựa các tuyến số 3, 4, 5.

Các bước trải thảm được nhà thầu chú trọng tiến hành đúng kỹ thuật, đảm bảo chất lượng từ bước bù vênh, vệ sinh bề mặt cấp phối đá dăm, rải, lu lèn lớp hỗn hợp bê tông nhựa nóng.

Sử dụng máy hơi ép để thổi sạch bụi trên bề mặt cấp phối

Quét sạch bề mặt cấp phối

Rải bê tông nhựa

Tiến độ thi công nhanh chóng với những máy móc thiết bị làm việc đồng thời, liên tục

Thi công với nhiệt độ lu lèn đem lại hiệu quả nhất 140oC


TIN KHÁC
|